Dílenské vozíky

Reklamáció

Abban az esetben, ha az általunk megküldött áru sérült, vagy üzemképtelen, kövesse a reklamációs rendet. Az áru visszaküldését a szerződéstől való elállás okán az Általános Üzleti Feltételek 6. pontjában feltüntetett leírás tartalmazza

Reklamációs rend

Azokat a termékeket, melyekre a reklamáció érvényesítési joga vonatkozik, rögtön a hiányosság megállapítása után át kell adni véleményezésre. A árunak tisztának kell lennie, csatolva hozzá a szükséges dokumentumokat a hiányosság leírásával, ill. a hiányosság helyének feltüntetésével.

 Reklamáció esetén két lehetőség választható, kövesse az alábbi leírást - A terméket küldje el a „Bacsai út 154.. sz., 9026 Győr” címre. A szállítás költségét az eladó téríti. Amint tudomására jut, hogy a küldeményt mikor és hol vehetjük át, úgy lépjen velünk kapcsolatba. A küldeménynek teljesnek kell lennie (a tartozékokkal és a dokumentációval együtt) olyan állapotban, amilyenben Ön azt a szállításkor átvette. Az áruhoz csatolja a vásárlási bizonylatot. Az árut kérjük papírba vagy kartonba csomagolni, hogy a szállítás folyamán ne kerüljön sor az eredeti csomagolás felülragasztására, összefirkálására. Az árut ne küldje utánvéttel, az ilyen úton megküldött árut nem vesszük át. Ajánljuk Önnek az áru biztosítását. Az áru átvétele után rögtön kézbesítjük a Reklamációs Jegyzőkönyvet. Az árut a szállításhoz gondosan kell becsomagolni, hogy ne kerülhessen sor annak esetleges további sérüléséhez. A hibás, vagy sérült árut kicseréljük, vagy annak vételárát visszatérítjük. Az áruhoz szükséges csatolni minden iratot, melyeket a vevő az áruval együtt átvett, tehát pl. a kézzel írott bizonylat, garancialevél, egyéb. Az eladó nem felel a termékek üzemeltetése során, a termék szakszerűtlen használata, valamint külső tényezők által valamint a hibás kezelés során keletkezett károkért. Az ilyen jellegű kezelésből adódó hibákra nem vonatkozik a nyújtott garancia sem. Higiéniai szempontokból a reklamációra csak rendesen megtisztított árut fogadunk el. Ha a gyártó hosszabb kezességet nyújt, ez a körülmény az áruhoz csatolt katalógusban fel van tüntetve. Az elutasított reklamáció esetén kiszámlázásra kerülhetnek a reklamációs eljárás költségei és a kezelési díj. A reklamáció rendezéséről Önt e-mailben, ill. SMS-ben értesítjük. Hasonlóan, mint a megrendelés teljesítésekor, értesítjük Önt a csomag kiszállításáról és annak időpontjáról.

Ezúton köszönjük Önnek az Üzleti Feltételek tanulmányozására szánt idejét.